Lindås IL har signert ny utstyrsavtale med Nike og Torshov Sport!

Postet av Lindås IL den 5. Okt 2023

Styret i Lindås Idrettslag har signert ny utstyrsavtale med Nike og Torshov Sport. Avtalen løper fra 1. januar 2024 og ut 2027. (Sesongene 24,25,26,27)

Klubben har gjennomført en grundig prosess for valg av klubbutstyrsavtale fra 2024. Vi har vurdert de forskjellige leverandørene basert på økonomi, kvalitet og leveransedyktighet. Vi har og høstet erfaringer fra andre klubber i vårt nærområde, der flere de siste årene også har valgt samme leverandør. Avtalen vi nå har fått med Torshov Sport sikrer at både klubben og klubbens medlemmer får tilgang til det beste utstyret til gunstige priser. 

Nå starter arbeidet med å sette sammen vår nye klubbkolleksjon. Representanter fra Lindås IL vil sammen med Torshov Sport finne den beste kolleksjonen for vår klubb. Dette blir et spennende arbeid utover høsten, og idrettslaget gleder seg til å presentere det for medlemmene våre. 

Fra og med 2024 så vil Lindås Idrettslag få sin egen nettbutikk der medlemmene kan bestille både varer fra klubbkolleksjonen, men også alle andre varer Torshov Sport tilbyr til en rabattert pris. I tillegg kan medlemmene selvsagt også handle hos Torshov sin butikk i Valkendorfsgaten 5 - rett ved tinghuset. Idrettslaget tror at med den nye nettbutikken, så vil det bli betraktelig enklere å kjøpe klubbutstyr for klubben og for medlemmene våre. 

1-2 ganger i året vil Torshov Sport arrangere klubbkveld i Lindåshallen. Dette blir en kjekk kveld, med mulighet for å kjøpe klubbklær til en ekstra gunstig pris. Erfaring fra nærliggende klubber er at dette tiltaket er veldig populært. 

Styret i Lindås Idrettslag vet at ikke alle har mulighet til å kjøpe inn både varer fra klubbkolleksjonen og annet utstyr. I vår klubb skal alle få delta, og alle skal få like muligheter. Vi opprettet i 2022 et inkluderingsfond og oppfordrer våre medlemmer til å søke støtte der. I forbindelse med inngåelse av denne avtalen har Torshov Sport satt til disposisjon varer for kr 10 000 til dette fondet. Søk støtte anonymt på inkluderingsfond@lindasil.no  

Lindås Idrettslag vil samtidig takke Atleten/Sport1 Knarvik for det gode samarbeidet vi har hatt i alle år. Avtalen med Atleten går ut 31.12.23 og det vil fortsatt være mulig å handle varer der frem til avtalen går ut. Fra og med januar 2024 skal alt utstyr og klær handles hos Torshov Sport. 

Vi kommer tilbake med mer informasjon utover høsten angående det praktiske ved overgang til ny leverandør. 


05.10.23 Styret i Lindås Idrettslag


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.