OPPGAVER I FOTBALLGRUPPA


Det er mange oppgaver som må gjerast for å drive ei fotballgruppa.

Dette er oppgaver som er fordelt på eit antall personer som i hovedsak er foreldre til born i gruppa.

Under viser ei oversikt over kva oppgaver som blir utført.


I tillegg til desse oppgavene er det eit stort antall trenarar og lagleiarar som er i arbeid kvar einaste dag for fotballgruppa.


Dugnadsånden er stor i Lindås IL!Oppgaver i fotballgruppen 2017.pdf