Lovnorm for LIL

Det er eit krav frå NIF at Lindås Idrettslag har ein lov som er i samsvar med NIF sitt regelverk og Basis lovnorm for idrettslag. Dette er eit ufravikelig krav.

Lovnormen regulerer blant anna organisering og økonomistyring i eit idrettslag. 


lovnorm-for-idrettslag-Lindås Idrettslag.docx