OPPGAVER I HÅNDBALLGRUPPA


Det er mange oppgaver som må gjerast for å drive ei håndballgruppa. 

 

Dette er oppgaver som er fordelt på eit antall personer som i hovedsak er foreldre til born i gruppa. 

Det eit stort antall trenarar og lagleiarar som er i arbeid kvar einaste dag for håndballgruppa. 


Dugnadsånden er stor i Lindås IL!


Under viser ei oversikt over kva oppgaver som blir utført og kva oppgåva innber:

Oppmann:  Huskeliste - Rutiner/oppgåver for oppmann