Kontingent og treningsavgift 2023

Postet av Lindås IL den 27. Apr 2023


Sesongen 2023 er allereie godt i gang og Lindås Idrettslag sender i desse dager ut kontingent og treningsavgifter. Kontingent og treningsavgift vart vedteke på årsmøte i Lindås Idrettslag den 20/3. Klikk her for protokoll frå årsmøte og saksliste

Som i fjor så vert kontingent og treningsavgift krevd inn i Spond. Me oppfordrer alle til å innstallere denne appen. Har du ikkje appen, vert det tilsendt på epost eller telefon. 
Det er viktig at du sjekker at kontaktdetaljer i din Spond profil er riktig. 

Kontingent er for medlemskap i idrettslaget, og går til å dekke den daglige driften av laget. Treningsavgift er ein avgift som vert innkrevd av den enkelte idrett ein deltar på, som handball, fotball osv. Dette dekker deltakelse på cup og serie, baller, vester og anna. 
Kontingent og treningsavgift er ein viktig inntekt for klubben, for å opprettholde og utvikle tilbodet me har til våre medlemmer. 


Kontingent for 2023:

Ordinære medlemmer:  300 kr
Trenere/verv/lagleder: 100 kr
Idrettskule: 100 kr
Æresmedlemmer: 0 kr

Treningsavgift for 2023

Fotball: 
Born: 500 kr
Ungdom: 700 kr
Senior: 1500 kr   (Deles i 2 terminer)

Handball:
Born: 500 kr
Ungdom: 700 kr
Senior: 900 kr

Trim/friidrett: 400 kr
Turngruppa: 600 kr
Volleyball: 500 kr
Alle andre aktiviteter: 0 kr


Alle skal få delta på aktivitet
I Lindås Idrettslag er me opptatt av at alle skal være med. Me har difor i 2023 oppretta eit inkluderingsfond der ein kan søke støtte til kontingent, treningsavgift og utstyr ein treng for å delta på aktiviteter i idrettslaget. Me oppfordrer dei som treng støtte til ta kontakt på inkluderingsfond@lindasil.no  Alle henvendelser vert behandla anonymt. 
I tillegg til dette legg me inn i Spond ei maks grense på 3600 kr per husstand. Dette skal gå automatisk, men om det ligg inne feil info i Spond så kan det være at systemet ikkje får med seg at maksgrensa er nådd. Ta i såfall kontakt med kasserer@lindasil.no - så ordner me det. 

Betalingsfristen er satt til 45 dager. Treng du utsettelse, send ein epost til kasserer@lindasil.no  

Kontingent og treningsavgift har tidligere vore sendt ut i juletider, og dermed vore ein etterskuddsbetaling. Styret ønsker å over nokre år endre dette til å bli sendt ut på starten av året. Avgiften for 2023 kjem derfor i mai. Frå 2024 vert den sendt ut i januar. 


Er du ikkje lenger medlem i klubben og har fått krav om medlemsavgifter, ta kontakt med medlemsansvarlig på epost: medlem@lindasil.no  
Oløp på Natås 9. mai

Postet av Lindås IL den 6. Mai 2022

Lindås IL arrangerer orienteringsløp på Natås mandag 9. mai.
Løpet inngår i Nordhordlandskarusellen.

Alle kan delta, velg mellom 3 løyper frå lett til vanskeleg:
- Nybegynnar (1.1 km)
- Mellom (2.4km)
- Lang (3.6km)
   
Start mellom 17:30 og 18:30.
Startkontingent: 50 kr

Frammøte ved grendahustet på Natås. Merka frå Vågseidet på FV57, kjør FV396 ca. 2,5km mot Sævråsvåg.

NB!! NY DATO! - Innkalling til årsmøte i Lindås Idrettslag

Postet av Lindås IL den 29. Jan 2018

Styret i Lindås Idrettslag beklager å melde at me på nytt må flytte årsmøtet grunna uforutsette hendingar. Me ønska å unngå dette, men ser at dette er den beste løysinga for å få eit godt og effektivt møte.

Ny dato for årsmøte i Lindås Idrettslag blir 


onsdag 11.april kl 18-20 i mediateket i Lindåshallen.


Saker som eit medlem ønskjer å ta opp på årsmøtet må sendast til

styret ved leiar Jan Håland (janhaaland@gmail.com)

seinast 28.mars 2018 (2 veker før årsmøtet)


Innkalling årsmøte 2017.pdfMeir informasjon om årsmøtet med saksliste, årsberetning og handlingsplan finn du under fana Lindås IL/Årsmøte/2017


 

Utdrag i frå Lovnorm for idrettslag som seier litt om kva eit årsmøte skal inneholde:


§ 15     Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:  

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.                                                                                                       

7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

10. Foreta følgende valg: 

  • Leder og nestleder.

  • [antall] styremedlem og [antall] varamedlem.

  • Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

  • To revisorer.

  • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

  • Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

     Klubbhandbok lagt ut på heimesida

Postet av Lindås IL den 15. Des 2017

Denne veka er veka er idrettslagets klubbhåndbok komen på nett, denne er relevant for alle medlemmer, grupper og foresatte - me anbefaler alle å ta ein kikk i linken under.

https://bloccontent.blob.core.windows.net/…/636487750391050…