Håndball og fotball for gutter og jenter født i 2017

Postet av Lindås IL den 5. Okt 2023

Lindås Idrettslag ønsker alle førsteklassinger velkommen til håndball og fotball treninger. Vårt fokus er inkludering og ballmestring med lek og moro i førersetet. Vi inviterer alle som ønsker det til å være med på treningene, kom og prøv da vel! :)


Håndball: 

Treningstid er mandager kl 1630 - 1730 i Lindåshallen. Husk innesko og drikkeflaske. 
I håndball trenger gutter og jenter sammen, det er 2 gutter og 11 jenter som er med nå. Alle er velkommen, blir det flere gutter så er det ønskelig å få til et eget guttelag. 

Link til Spond gruppe: https://group.spond.com/PYFJS 

Har du spørsmål, kontakt lagleder Marita Lindås - telefon 99459140


Fotball

Det er to lag for 2017 kullet. Et jentelag og et guttelag. Treningstiden er felles, men lagene trener hver for seg. De første årene er treningene lagt opp med 3'er baner med vant, og stor fokus på lek og morro. 

Det er per i dag 5 jenter og 10 gutter. 

Treningstid er onsdager kl 1630-1730 på kunstgressbanen ved klubbhuset. 

Spondgrupper: 

Jenter:   https://group.spond.com/YKMTU
Lagleder Henrik Lindås - telefon 97604092

Gutter:  https://group.spond.com/KGCMI 
Lagleder Inger-Johanne Fjellsbø - telefon 99395173I Lindås Idrettslag skal alle få være med! Kom og bli med du og! 
Lindås IL har signert ny utstyrsavtale med Nike og Torshov Sport!

Postet av Lindås IL den 5. Okt 2023

Styret i Lindås Idrettslag har signert ny utstyrsavtale med Nike og Torshov Sport. Avtalen løper fra 1. januar 2024 og ut 2027. (Sesongene 24,25,26,27)

Klubben har gjennomført en grundig prosess for valg av klubbutstyrsavtale fra 2024. Vi har vurdert de forskjellige leverandørene basert på økonomi, kvalitet og leveransedyktighet. Vi har og høstet erfaringer fra andre klubber i vårt nærområde, der flere de siste årene også har valgt samme leverandør. Avtalen vi nå har fått med Torshov Sport sikrer at både klubben og klubbens medlemmer får tilgang til det beste utstyret til gunstige priser. 

Nå starter arbeidet med å sette sammen vår nye klubbkolleksjon. Representanter fra Lindås IL vil sammen med Torshov Sport finne den beste kolleksjonen for vår klubb. Dette blir et spennende arbeid utover høsten, og idrettslaget gleder seg til å presentere det for medlemmene våre. 

Fra og med 2024 så vil Lindås Idrettslag få sin egen nettbutikk der medlemmene kan bestille både varer fra klubbkolleksjonen, men også alle andre varer Torshov Sport tilbyr til en rabattert pris. I tillegg kan medlemmene selvsagt også handle hos Torshov sin butikk i Valkendorfsgaten 5 - rett ved tinghuset. Idrettslaget tror at med den nye nettbutikken, så vil det bli betraktelig enklere å kjøpe klubbutstyr for klubben og for medlemmene våre. 

1-2 ganger i året vil Torshov Sport arrangere klubbkveld i Lindåshallen. Dette blir en kjekk kveld, med mulighet for å kjøpe klubbklær til en ekstra gunstig pris. Erfaring fra nærliggende klubber er at dette tiltaket er veldig populært. 

Styret i Lindås Idrettslag vet at ikke alle har mulighet til å kjøpe inn både varer fra klubbkolleksjonen og annet utstyr. I vår klubb skal alle få delta, og alle skal få like muligheter. Vi opprettet i 2022 et inkluderingsfond og oppfordrer våre medlemmer til å søke støtte der. I forbindelse med inngåelse av denne avtalen har Torshov Sport satt til disposisjon varer for kr 10 000 til dette fondet. Søk støtte anonymt på inkluderingsfond@lindasil.no  

Lindås Idrettslag vil samtidig takke Atleten/Sport1 Knarvik for det gode samarbeidet vi har hatt i alle år. Avtalen med Atleten går ut 31.12.23 og det vil fortsatt være mulig å handle varer der frem til avtalen går ut. Fra og med januar 2024 skal alt utstyr og klær handles hos Torshov Sport. 

Vi kommer tilbake med mer informasjon utover høsten angående det praktiske ved overgang til ny leverandør. 


05.10.23 Styret i Lindås Idrettslag
Kontingent og treningsavgift 2023

Postet av Lindås IL den 27. Apr 2023


Sesongen 2023 er allereie godt i gang og Lindås Idrettslag sender i desse dager ut kontingent og treningsavgifter. Kontingent og treningsavgift vart vedteke på årsmøte i Lindås Idrettslag den 20/3. Klikk her for protokoll frå årsmøte og saksliste

Som i fjor så vert kontingent og treningsavgift krevd inn i Spond. Me oppfordrer alle til å innstallere denne appen. Har du ikkje appen, vert det tilsendt på epost eller telefon. 
Det er viktig at du sjekker at kontaktdetaljer i din Spond profil er riktig. 

Kontingent er for medlemskap i idrettslaget, og går til å dekke den daglige driften av laget. Treningsavgift er ein avgift som vert innkrevd av den enkelte idrett ein deltar på, som handball, fotball osv. Dette dekker deltakelse på cup og serie, baller, vester og anna. 
Kontingent og treningsavgift er ein viktig inntekt for klubben, for å opprettholde og utvikle tilbodet me har til våre medlemmer. 


Kontingent for 2023:

Ordinære medlemmer:  300 kr
Trenere/verv/lagleder: 100 kr
Idrettskule: 100 kr
Æresmedlemmer: 0 kr

Treningsavgift for 2023

Fotball: 
Born: 500 kr
Ungdom: 700 kr
Senior: 1500 kr   (Deles i 2 terminer)

Handball:
Born: 500 kr
Ungdom: 700 kr
Senior: 900 kr

Trim/friidrett: 400 kr
Turngruppa: 600 kr
Volleyball: 500 kr
Alle andre aktiviteter: 0 kr


Alle skal få delta på aktivitet
I Lindås Idrettslag er me opptatt av at alle skal være med. Me har difor i 2023 oppretta eit inkluderingsfond der ein kan søke støtte til kontingent, treningsavgift og utstyr ein treng for å delta på aktiviteter i idrettslaget. Me oppfordrer dei som treng støtte til ta kontakt på inkluderingsfond@lindasil.no  Alle henvendelser vert behandla anonymt. 
I tillegg til dette legg me inn i Spond ei maks grense på 3600 kr per husstand. Dette skal gå automatisk, men om det ligg inne feil info i Spond så kan det være at systemet ikkje får med seg at maksgrensa er nådd. Ta i såfall kontakt med kasserer@lindasil.no - så ordner me det. 

Betalingsfristen er satt til 45 dager. Treng du utsettelse, send ein epost til kasserer@lindasil.no  

Kontingent og treningsavgift har tidligere vore sendt ut i juletider, og dermed vore ein etterskuddsbetaling. Styret ønsker å over nokre år endre dette til å bli sendt ut på starten av året. Avgiften for 2023 kjem derfor i mai. Frå 2024 vert den sendt ut i januar. 


Er du ikkje lenger medlem i klubben og har fått krav om medlemsavgifter, ta kontakt med medlemsansvarlig på epost: medlem@lindasil.no