Fotballgruppa


Fotballgruppa i Lindås har i alt ca. 280 fotballspelarar i

 • Aldersbestemt i frå 6 til 19 år
 • Seniorlag
 • «Gubbelag»/oldboyslag

Lindås idrettslag har eit anlegg beståande av

 • 2 fotballbaner (ei grasbane og ei kunstgrasbane)
 • 1 femmarbane av kunstgras
 • 1 fleirbrukshall med fullskala handball/futsalbane.


Vår visjon:

Lindås idrettslag skal være ein klubb der det er plass til alle!


Våre verdiar:

 • I Lindås IL helsar vi når me treffast og tar vare på kvarandre slik at alle trives best mulig.• I Lindås IL skal vi alltid vere høflig og vise god åtferd.
 • I Lindås IL representerer vi klubben på en positiv måte både på og utanfor bana.
 • I Lindås IL viser vi respekt for dommarar, motstandarar sine spelarar, trenarar, ledarar, og andre besøkande.
 • I Lindås IL tar vi vare på trenings‐ og kampfasilitetane våre og etterlet dei i den standen vi ønsker å finne dei sjølv.
 • I Lindås IL ser vi på gode holdningar hos spelarar, trenarar, foreldre og ledarar som like viktig som sportslig utvikling og resultat.


MÅLSETJING FOR FOTBALLGRUPPA:

 • Fotballgruppa i LIL skal ha sterk vekt på bredde og  sosial profil i aldersbestemte klassar.

 • Mest leikbetont i de yngste klassane.

 • Utvikling frå 12-13 års alderen skal leggjast opp med stadig større innslag av sportslege krav.

 • Fotballgruppa vil tilstrebe eit godt samarbeid med dei andre gruppene i laget vedrørande barneidrett.

 • Fortsette å vidareutvikle samarbeidet med foreldre for å behalde eit trygt og godt miljø.

 • Ønskjer at så mange som mogleg tar ferdighetsmerke.

 • Fotballgruppa ønskjer å gje talentar moglegheit til vidareutvikling gjennom  diffransiering og hospitering innad i klubben, og i samarbeid med andre Nordhordlands  klubbar og evt. kretsens talentutviklingsprosjekter .

 • Etablere eit fast tilbod til spelarar over 16 år (junior) for begge kjønn.
 • Ha tilbod til eldre spelarar som ynskjer å fortsetje med fotballen.
 • Arrangere årlig Fotball camp for våre eigne spelarar i årsklassen 10-15 år.


Drifta av Fotballgruppa er det foreldre som står for, og i overkant av 45 foreldre stiller som oppmenn og trenarar for at barn, unge og vaksne skal få spele fotball på Lindås.

Styret i fotballgruppa består av følgande personar:

Funksjon Navn E-mail   Tlf.Nr:
Leiar Jimmy Monsen Nesbakk

fotball (a) lindasil.no

464 21 715
Nestleiar Hege MoldøenHegmoldo (a) online.no476 46 044
Kasserer / SkrivarSean MurphyFotball.kasserer (a) lindasil.no920 44 025
Material ansvarligKristian AndåsAndaas86 (a) hotmail.com481 95 577

Medlemsansvarlig / FIKS / Kretsen / 

Harald Lervåg halervaa (a) online.no908 13 777
Dugnadsansvarlig /  Cupansvarlig Isabell Antonissen Hansen Isabell.hansen88 (a) gmail.com930 92 833
Kioskansvarlig Lise HodnekvamLisehodnekvam (a) hotmail.com996 42 351
Sponsor AnsvarligKim JohannessenJohannessenkimarild (a) gmail.com923 09 707
Sportslig ansvarligKennet HonningsvågKennet1590 (a) hotmail.com481 35 759
Medlem/oppmann ansvarligTom Erik AskAsktomerik (a) gmail.com414 89 957
Drift og vedlikehold klubbhus/kunstgressMagne Tresvikmagne.tresvik (a) gmail.com900 88 337