Klubbhandbok

 

Klubbhandboka er styrande dokumentasjon for Lindås idrettslag.

Me ønskjer at boka blir brukt aktivt som oppslagsverk!


Klubbhandboka ska vere levande og lett reviderast

Ei klubbhandbok skal svare på dei viktigaste spørsmåla om klubben og gjere det enkelt å finne ut kva som gjeld internt. Klubbhåndboka vil dermed bidra til kontinuitet i det som blir bestemt og utført i klubben

                                                                                                                              LiL klubbhandbok, rev. 2.0.pdf


                                                                                                           Kom gjerne med innspel til styret om forslag til endring