NB!! NY DATO! - Innkalling til årsmøte i Lindås Idrettslag

Postet av Lindås IL den 29. Jan 2018

Styret i Lindås Idrettslag beklager å melde at me på nytt må flytte årsmøtet grunna uforutsette hendingar. Me ønska å unngå dette, men ser at dette er den beste løysinga for å få eit godt og effektivt møte.

Ny dato for årsmøte i Lindås Idrettslag blir 


onsdag 11.april kl 18-20 i mediateket i Lindåshallen.


Saker som eit medlem ønskjer å ta opp på årsmøtet må sendast til

styret ved leiar Jan Håland (janhaaland@gmail.com)

seinast 28.mars 2018 (2 veker før årsmøtet)


Innkalling årsmøte 2017.pdfMeir informasjon om årsmøtet med saksliste, årsberetning og handlingsplan finn du under fana Lindås IL/Årsmøte/2017


 

Utdrag i frå Lovnorm for idrettslag som seier litt om kva eit årsmøte skal inneholde:


§ 15     Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:  

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.                                                                                                       

7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

10. Foreta følgende valg: 

  • Leder og nestleder.

  • [antall] styremedlem og [antall] varamedlem.

  • Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

  • To revisorer.

  • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

  • Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

     

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.