Oløp på Natås 9. mai

Postet av Lindås IL den 6. Mai 2022

Lindås IL arrangerer orienteringsløp på Natås mandag 9. mai.
Løpet inngår i Nordhordlandskarusellen.

Alle kan delta, velg mellom 3 løyper frå lett til vanskeleg:
- Nybegynnar (1.1 km)
- Mellom (2.4km)
- Lang (3.6km)
   
Start mellom 17:30 og 18:30.
Startkontingent: 50 kr

Frammøte ved grendahustet på Natås. Merka frå Vågseidet på FV57, kjør FV396 ca. 2,5km mot Sævråsvåg.
NB!! NY DATO! - Innkalling til årsmøte i Lindås Idrettslag

Postet av Lindås IL den 29. Jan 2018

Styret i Lindås Idrettslag beklager å melde at me på nytt må flytte årsmøtet grunna uforutsette hendingar. Me ønska å unngå dette, men ser at dette er den beste løysinga for å få eit godt og effektivt møte.

Ny dato for årsmøte i Lindås Idrettslag blir 


onsdag 11.april kl 18-20 i mediateket i Lindåshallen.


Saker som eit medlem ønskjer å ta opp på årsmøtet må sendast til

styret ved leiar Jan Håland (janhaaland@gmail.com)

seinast 28.mars 2018 (2 veker før årsmøtet)


Innkalling årsmøte 2017.pdfMeir informasjon om årsmøtet med saksliste, årsberetning og handlingsplan finn du under fana Lindås IL/Årsmøte/2017


 

Utdrag i frå Lovnorm for idrettslag som seier litt om kva eit årsmøte skal inneholde:


§ 15     Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:  

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.                                                                                                       

7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

10. Foreta følgende valg: 

  • Leder og nestleder.

  • [antall] styremedlem og [antall] varamedlem.

  • Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

  • To revisorer.

  • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

  • Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

     


Klubbhandbok lagt ut på heimesida

Postet av Lindås IL den 15. Des 2017

Denne veka er veka er idrettslagets klubbhåndbok komen på nett, denne er relevant for alle medlemmer, grupper og foresatte - me anbefaler alle å ta ein kikk i linken under.

https://bloccontent.blob.core.windows.net/…/636487750391050…