Fotballgruppa


Fotballgruppa i Lindås har i alt ca. 280 fotballspelarar i

 • Aldersbestemt i frå 6 til 19 år
 • Seniorlag
 • «Gubbelag»/oldboyslag

Lindås idrettslag har eit anlegg beståande av

 • 2 fotballbaner (ei grasbane og ei kunstgrasbane)
 • 1 femmarbane av kunstgras
 • 1 fleirbrukshall med fullskala handball/futsalbane.


Vår visjon:

Lindås idrettslag skal være ein klubb der det er plass til alle!


Våre verdiar:

 • I Lindås IL helsar vi når me treffast og tar vare på kvarandre slik at alle trives best mulig.• I Lindås IL skal vi alltid vere høflig og vise god åtferd.
 • I Lindås IL representerer vi klubben på en positiv måte både på og utanfor bana.
 • I Lindås IL viser vi respekt for dommarar, motstandarar sine spelarar, trenarar, ledarar, og andre besøkande.
 • I Lindås IL tar vi vare på trenings‐ og kampfasilitetane våre og etterlet dei i den standen vi ønsker å finne dei sjølv.
 • I Lindås IL ser vi på gode holdningar hos spelarar, trenarar, foreldre og ledarar som like viktig som sportslig utvikling og resultat.


MÅLSETJING FOR FOTBALLGRUPPA:

 • Fotballgruppa i LIL skal ha sterk vekt på bredde og  sosial profil i aldersbestemte klassar.

 • Mest leikbetont i de yngste klassane.

 • Utvikling frå 12-13 års alderen skal leggjast opp med stadig større innslag av sportslege krav.

 • Fotballgruppa vil tilstrebe eit godt samarbeid med dei andre gruppene i laget vedrørande barneidrett.

 • Fortsette å vidareutvikle samarbeidet med foreldre for å behalde eit trygt og godt miljø.

 • Ønskjer at så mange som mogleg tar ferdighetsmerke.

 • Fotballgruppa ønskjer å gje talentar moglegheit til vidareutvikling gjennom  diffransiering og hospitering innad i klubben, og i samarbeid med andre Nordhordlands  klubbar og evt. kretsens talentutviklingsprosjekter .

 • Etablere eit fast tilbod til spelarar over 16 år (junior) for begge kjønn.
 • Ha tilbod til eldre spelarar som ynskjer å fortsetje med fotballen.
 • Arrangere årlig Fotball camp for våre eigne spelarar i årsklassen 10-15 år.


Drifta av Fotballgruppa er det foreldre som står for, og i overkant av 45 foreldre stiller som oppmenn og trenarar for at barn, unge og vaksne skal få spele fotball på Lindås.

Styret i fotballgruppa består av følgande personar:

Funksjon Navn E-mail   Tlf.Nr:
Leiar / Skriver Stian Støldal

lindasil.leiarfotballgruppa (a) gmail.com;

stian.stoldal (a) iktnh.no

 977 94 438
Nestleiar / Sportslig ansvarlig / A-lags kontakt Yngve Njøten yngvenn (a) msn.no   917 45 711
Økonomiansvarlig Henrik Lindås hsl (a) bkkfiber.no   976 04 092
Medlem 1: Materialforvalter / Sponsor Ole Daniel Fjellanger ole.fjellanger (a) gmail.com   940 50 546

Medlem   2: Medlemsansvarlig / FIKS / Kretsen / 

Trener&oppmann kontakt

Harald Lervåg halervaa (a) online.no   908 13 777
Medlem 3: Dugnadsansvarlig / Cupansvarlig Isabell Antonissen Hansen isa_Bell88 (a) hotmail.com    930 92 833
Medlem 5: Kioskansvarlig Lise Hodnekvamlisehodnekvam (a) hotmail.com 996 42 351
Medlem 6: Dommaransvarlig Magne Tresvikmagne.tresvik (a) gmail.com  900 88 337
 
Fotballcamp ansvarlig Bjørghild Spjell bjorghild.o.spjell (a) mykingskule.no   924 13 054
Nyttårscup Sølve Leirvåg solveleirvag (a) yahoo.com   976 50 154