INN- & UTMELDING AV LINDÅS IL


Lindås Idrettslag bruker Spond til å holde medlemsregisteret oppdatert. Alle som er med i ein aktivitet i Lindås IL og som er medlem av Spond gruppa er også medlem i Lindås Idrettslag.

  

Dersom du ønsker å melde deg inn, ut eller endring informasjon i medlemslistene til Lindås IL, så bruk denne lenka til spond: Innmeldingsskjema for Lindås Idrettslag (spond.com)


Det er viktig av me har oppdaterte medlemslister for utsendelse av kontigent og treningsavgift. Medlemslistene våre er og grunnlag for støtte som idrettslaget får frå det offentlige.