Velkommen til Lindås IL si heimeside

På denne sida vil du finna informasjon om LIL sine grupper, treningstider, kontaktinformasjon og innmeldingsskjema.

Sidene er under kontinuerleg utvikling, og meir informasjon om LIL vil bli lagt ut i den nærmaste framtid.


Aktivitetsplan for Lindåshallen: Aktivitetsplan sesong 2021-2022.pdf


Arrangementer

fredag 10. juni 2022


fre.
10. juni

Privat arr.

 15:00

Privat arr.

Les mer

Våre sponsorar