Klubbhandbok

 

Klubbhandboka er styrande dokumentasjon for Lindås idrettslag.

Me ønskjer at boka blir brukt aktivt som oppslagsverk!


Klubbhandboka skal: 

                          vere levande og lett reviderast


Ei klubbhandbok skal svare på dei viktigaste spørsmåla om klubben og gjere det enkelt å finne ut kva som gjeld internt. Klubbhåndboka vil dermed bidra til kontinuitet i det som blir bestemt og utført i klubben                                                                                                                              Lindås IL klubbhandbok


                                                                                                           Kom gjerne med innspel til styret om forslag til endring        
Levert av IdrettenOnline